Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés - VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ
Beadási határidő 2019.05.27.
Beadás módja emailben, postai úton, személyesen

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati és az önkormányzati fenntartású intézmények tulajdonában lévő vagyontárgyak számviteli nyilvántartása, az ingatlan kataszter vezetése, az önkormányzati és hivatali vagyon leltározásának előkészítése, a leltározási ütemterv összeállítása, a leltározás végrehajtásának koordinálása, a leltározásban való részvétel, intézményi vagyonleltárak év végi egyeztetése, a felesleges vagyontárgyak hasznosítása, selejtezésének lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 7 /2015. sz. egységes közszolgálati szabályzatban foglaltak az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői végzettség, középfokú pénzügyi és/vagy
számviteli végzettség,
- Közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- 6 hónap próbaidő vállalása
- A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rend. I.számú melléklete 19.pontja szerint előírt végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, pénzügyi és /vagy számviteli végzettség,
- Közigazgatási - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Ingatlanvagyon-kataszter vezetése
- Leltározási, selejtezési ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
- A végzettséget igazoló okirat másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Otrosinka Tiborné nyújt, a 06-48/800-876 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Intézmény - és Vagyongazdálkodási Osztály címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/125/2019 , valamint a munkakör megnevezését: vagyongazdálkodási ügyintéző.
- Elektronikus úton Vályi-Nagy Gyöngyi részére az allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kazincbarcika.hu - 2019. május 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.[VISSZA]