Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – JOGI SZAKREFERENS
Beadási határidő 2019.02.28.
Beadás módja emailben

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


Feladatok:
- az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések jogi szempontú véleményezése,
- képviselő-testületi, bizottsági, társulási tanácsi előterjesztések készítése, a meghozott határozatok végrehajtása vagy a végrehajtásban való közreműködés,
- a Képviselő-testület és bizottságok elé kerülő, más szervezeti egységek által készített előterjesztések jogi és törvényességi szempontból való átvizsgálása,
- szükség szerint elkészíti az Önkormányzat és a Hivatal által kötendő szerződéseket,
- általános igazgatási feladatok,
- az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása,
- jogi tanácsot ad, jogértelmezési segítséget nyújt a képviselők, bizottsági tagok, a tisztségviselők és a Hivatal belső szervezeti egységei részére,
- a helyi rendelet–tervezetek jogalkotási és jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelő megszövegezése,
- a normatív utasítások (jegyzői rendelkezések, polgármesteri és jegyzői együttes rendelkezések és polgármesteri utasítások) elkészítése,
- lakossági kapcsolattartás, tájékoztatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Felsőfokú szakirányú (jogi) végzettség
- A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat
- Jogi vagy szakigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló okmányok
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglaltak személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- A pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

Munkavégzés helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Munkaidő: főállás, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkába állás kezdete: azonnali
Jelentkezés módja: a fényképes önéletrajzokat 2019. február 28-ig várjuk az allas@kazincbarcika.hu e-mail címen.


[VISSZA]