Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – VÁROSÜZEMELTETÉSI REFERENS
Beadási határidő 2018.09.07.
Beadás módja e-mailben

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok, ezen belül: városüzemeltetési feladatok különösen épületek, építmények és/vagy út, járda, parkoló, közterületek építésének, felújításának, karbantartásának koordinálása, dokumentálása, munkaterületek átadása, annak előkészítése, műszaki átadás-átvételi eljárásokon való részvétel, használatbavételi / forgalomba helyezési eljárások lebonyolítása, kisebb volumenű tervezési feladatok, tervek elbírálása, véleményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 7/2015. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Felsőfokú szakirányú végzettség mélyépítő, vagy úttervező mérnök, ill. középfokú képesítés, - épületgépészeti, magasépítő szakirány
- A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői jogosultság, vagy szakmai tapasztalat
- Épületgépészeti, magasépítői területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A végzettséget igazoló okiratok másolata
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, a +36 48 514 725-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére a allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül


[VISSZA]