Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ
Beadási határidő 2018.09.15.
Beadás módja e-mailben

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzatok és Társulások költségvetésének és beszámolóinak elkészítésében való közreműködés; gazdasági események kontírozása; főkönyvi könyvelés, kincstári adatszolgáltatás; analitikus nyilvántartás vezetése; adóbevallások, statisztikák elkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 7/2015. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Szakirányú főiskolai végzettség, vagy felsőfokú szakirányú végzettség vagy mérlegképes könyvelői végzettség – legalább 1-3 év szakmai tapasztalattal
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, négy hónap próbaidő kikötésével jön létre,
- Megbízható, precíz munkavégzés
- Önálló munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskolai végzettség, államigazgatási szak
- Önkormányzati pénzügyi-számviteli területen szerzett tapasztalat
- Mérlegképes könyvelői képesítés – államháztartási szakon

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul
- A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról
- A végzettséget igazoló okiratok másolata
- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, a 06-48/514-725-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére a allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.


[VISSZA]