Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – INFORMATIKUS
Beadási határidő 2018.08.20.
Beadás módja e-mailben

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Általános rendszergazdai feladatok; A számítógépes hálózat üzemeltetése, hibák feltárása, javítása, problémák nyomon követése, megoldása; Eszközök, szoftverek beszerzésére ajánlatkérések elkészítése, beszerzésben való részvétel, üzembe helyezés, az ezzel kapcsolatos költségvetés felügyelete; az elhasználódott vagy korszerűtlen eszközök selejtezése; Egyéb kiegészítő számítógépes infrastruktúra menedzselése; A rendszer végfelhasználóinak támogatása, oktatása, tájékoztatása a változásokról; Fejlesztési javaslatok kidolgozása, tesztelése, megvalósítása és dokumentálása; Kapcsolattartás az informatikai rendszerekhez kötődő külsős fejlesztőkkel, üzemeltetőkkel, valamint a polgármesteri hivatal valamennyi munkatársával; Windows (terminál szerver, exchange, office) rendszer üzemeltetése; a hivatal informatikai eszközeinek nyilvántartása, a telefonhálózat üzemeltetése, bővítése, karbantartása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés, vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Rendszer adminisztrációs és információbiztonsági szabványok ismeretek
- Minimum 3 év releváns szakmai tapasztalat
- Hálózati- és hálózatfejlesztési ismeretek
- Fejlesztési eszközök ismerete
- Windows, Exchange, Office 365 ismeretek
- Hardware ismeretek
- Microsoft szerver és desktop üzemeltetési ismeretek
- 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- MySQL ismeret
- Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésében és /vagy használatában szerzett tapasztalat
- ASP ismeret
- Mobil applikáció rendszergazdai ismeret
- Felsőfokú szakirányú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A végzettséget igazoló okiratok másolata
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, a +36 48 514 725 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére az allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.[VISSZA]