Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – TERÜLETI VÉDŐNŐ
Beadási határidő 2018.04.30.
Beadás módja e-mailben, postai úton vagy személyesen

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű – 2 év, 2020. 06.30-ig – közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása, Kazincbarcika város IV. számú gondozási köréhez tartozó közigazgatási területén. A jelenleg érvényes és hatályos jogszabályokban foglaltak végrehajtása a mindenkori szakmai irányelvek és útmutatóknak megfelelően. Nővédelem, a várandós anyák gondozása, segítségnyújtás és tanácsadás az újszülött kórtól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermek gondozása. Családgondozás. Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában történő részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- védőnői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz,
- Védőnői végzettséget igazoló diploma másolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány,
- érvényes szakdolgozói kamarai tagsági igazolvány,
- érvényes egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási hatósági igazolvány
- pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát az elbírálásban résztvevő személyek megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Eszter nyújt, a 48/514-772-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Város Önkormányzata - Kazincbarcika címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Területi védőnő.
- e-mailben az allas@kazincbarcika.hu e-mail címre, Gresnyer Katalin tanácsadó részére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.


[VISSZA]