Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – VÁROSÜZEMELTETÉSI REFERENS
Beadási határidő 2018.04.23.
Beadás módja e-mailben, postai úton vagy személyesen

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok, ezen belül: városüzemeltetési feladatok különösen épületek, építmények és/vagy út, járda, parkoló, közterületek építésének, felújításának, karbantartásának koordinálása, dokumentálása, munkaterületek átadása, annak előkészítése, műszaki átadás-átvételi eljárásokon való részvétel, használatbavételi / forgalomba helyezési eljárások lebonyolítása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 7/2015. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés, - épületgépészeti, magasépítő szakirány,
- A határozatlan időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, négy hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Műszaki ellenőri vagy felelős műszaki vezetői jogosultság
- épületgépészeti, magasépítői területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A végzettséget igazoló okiratok másolata
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, a 06-48/514-725-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/115/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Városüzemeltetési referens.
- Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére az allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.


[VISSZA]