Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Beadási határidő 2018.04.20.
Beadás módja e-mailben, postai úton vagy személyesen

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Városüzemeltetési feladatok koordinálása; kapcsolattartás a városüzemeltetési feladatokkal megbízott gazdasági társaságokkal; gazdasági program, koncepció előkészítése; közreműködés az önkormányzati pályázatok összeállításában, lebonyolításában; képviselő-testületi előterjesztések készítése; közreműködés a közbeszerzési eljárásban.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség, vagy főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség és településfejlesztési, - rendezési szakképesítés,
- négy hónap próbaidő vállalása
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos általános ismeretek
- vezetői gyakorlat
- közigazgatási szakvizsga
- közigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- A végzettséget igazoló okiratok másolata
- A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, a 06-48/514-725 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM114/2018, valamint a munkakör megnevezését: Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályvezető.
- Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére az allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.


[VISSZA]