Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – ANYAKÖNYVVEZETŐ
Beadási határidő 2018.04.20.
Beadás módja e-mailben, postai úton vagy személyesen

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. október 30–ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

Ellátandó feladatok:
Ellátja az anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Anyakönyvi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, és anyakönyvi szakvizsga,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- 4 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Anyakönyvi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
- Főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A végzettséget igazoló okiratok másolata
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul
- A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, a +36 48 514 725-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM113/2018, valamint a munkakör megnevezését: anyakönyvvezető.
- Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére az allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.[VISSZA]