Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ
Beadási határidő 2018.04.30.
Beadás módja e-mailben, postai úton vagy személyesen

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


Feladatok:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátásra, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel.
- a jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 7/2015. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- szakirányú főiskolai végzettség,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III:7: Korm. rend. I. számú melléklet 9. pontja szerinti előírt végzettség
- felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat
- középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat
- a határozott időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, négy hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szociális területen szerzett szakmai tapasztalat,
- közigazgatásban szociális területen szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A végzettséget igazoló okiratok másolata
- a 45/2012 (III/20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléshez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról

Munkavégzés helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal

Munkaidő: főállás, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkába állás kezdete: azonnali
Jelentkezés módja: a fényképes önéletrajzokat 2018. április 30-ig várjuk az allas@kazincbarcika.hu e-mail címen.[VISSZA]