Önkormányzat hírei

Tájékoztató az ÉRV Zrt. leolvasási és számlázási rendjének változásáról.

Tisztelt Felhasználók! Az ÉRV Zrt folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.

A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.

Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben.
Lakossági felhasználókat érintő változás

Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók:leolvasás: évente egyszerszámlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Mellékvízmérővel rendelkező, társasházi felhasználók:leolvasás: évente egyszerszámlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Társasházi főmérők:leolvasás: havonta
számlázás: havonta

Kivételt képeznek ez alól azok a felhasználási helyek, ahol az éves ivóvíz felhasználás nem haladja meg a 11 m3-t. Ebben a körben negyedévente történik számlázás, így az évi egy elszámoló számla mellett 3 db részszámla kerül kiállításra.

Nem érinti a változás azon felhasználási helyeket, ahol nincs felhasználás és csak alapdíjat számlázuk. Itt marad a negyedévente történő számlakibocsátás.

Közületi felhasználókat érintő változás

Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók:leolvasás: évente egyszerszámlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Kivételt képeznek ez alól:
nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek:kétheti leolvasás és számlázás (nincs változás)
évi 600 m3-t meghaladó felhasználás esetén:havi leolvasás és számlázás
közkifolyók:negyedéves leolvasás és számlázás

Azon felhasználási helyeinkre vonatkozóan, ahol az általánostól eltérő gyakorlatot vagyunk kénytelenek alkalmazni, egyedileg történik meg az értesítés a vonatkozó eljárásrendről.

A fejlesztések során hamarosan széleskörű lehetőségek nyílnak meg a vízmérőállás diktálására, Társaságunkkal történő kapcsolattartásra vonatkozóan, melyről a későbbiekben értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat.

Tisztelettel:
ÉRV ZRt.

2018.01.03.
forrás: ÉRV Zrt.


[VISSZA]