Önkormányzat hírei

Felhívás - reklámhordozó tulajdonosának 2018. évi kötelezettségéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta az építményadóról szóló 28/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletét módosító 44/2017. (XI. 23.) rendeletét.

Az új szabályok szerint 2018. január 1-jétől adókötelessé vált az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett reklámhordozó. Az adó fizetésére kötelezett az, aki az év első napján a reklámhordozó tulajdonosa. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete, míg az adó évi mértéke 12.000.- Ft/m2.

Reklámhordozónak tekinthető minden olyan eszköz, berendezés, létesítmény, amelynek rendeltetésszerű célja gazdasági reklám közzététele. A gazdasági reklám fogalmi meghatározása szerint olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely áruk (dolgok, szolgáltatások, jogok) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vállalkozás, áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

A fentiek alapján adóztatásra kerülnek pl. az óriásplakátok és más hasonló településképet igénybe vevő létesítmények, viszont a törvényi korlátok miatt nem képezik tárgyát e kötelezettségnek a cégtáblák, üzletfeliratok, a kirakatokban elhelyezett reklámok, a járművön elhelyezett reklámok vagy a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívás, továbbá a lakossági apróhirdetések céljából elhelyezett táblák.

Az adó megállapítása elsősorban az adózó bevallása alapján kivetéssel (határozattal) kerül megállapításra, ezért kérjük az érintetteket, hogy amennyiben Kazincbarcika város illetékességi területén adóköteles adótárggyal rendelkeznek, adókötelezettségüknek mielőbb tegyenek eleget.

Az adóbevallási kötelezettség teljesítési határideje: 2018. január 15. napja.
Az adó két részletben történő megfizetésének esedékessége az adóév március 15. és szeptember 15. napja.

A bevallási kötelezettség az erre a célra rendszeresített - honlapon elérhető - űrlappal elektronikusan, postai úton vagy személyesen megtehető. Tájékoztatás kérhető a 06 46 514-742 telefonszámon, vagy az ado@kazincbarcika.hu címen.

2018.01.08.
forrás: Adó csoport


[VISSZA]