Önkormányzat hírei

Hirdetmény a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről (véleményezési szakasz)

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata által megindított eljárás során elkészült Kazincbarcika város Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és a településképi rendelete.

Az önkormányzat - a teljeskörű nyilvánosság biztosításának érdekében – a dokumentációt elérhetővé tette a www.kazincbarcika.hu honlapon, valamint a polgármesteri hivatal főépítészénél.
Továbbá tájékoztatom Önöket arról, hogy a TAK és településképi rendelet véleményezési szakaszában az önkormányzat lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Cím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. (4. számú tárgyaló)
Időpont: 2017. szeptember 19. 15.00 óra

A tárgyi eljárás kapcsán – a partnerségi egyeztetések szabályai szerint - Kazincbarcika város lakossága, a városban működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek véleményt terjeszthetnek elő.

A véleményezés módja:
- szóban a lakossági fórumon, illetve
- írásban a www.kazincbarcika.hu honlapról letölthető, illetve a városi főépítésztől átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba, és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.

A kitöltött partneri adatlapot Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagy a foepitesz@kazincbarcika.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A vélemények beérkezési határideje: 2017. szeptember 20.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 16/2017. (V. 17.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Kazincbarcika, 2017. szeptember 5.

Dr. Bianki Dániel
városi főépítész

2017.09.05.
forrás: Kazincbarcika Város Önkormányzata


[VISSZA]