Önkormányzat hírei

Pályázati felhívás - kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozására

Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika, Fő tér 4.) nyilvános pályázatot hirdet a társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: lakóközösségek) számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozására

I. Pályázók köre
Pályázat benyújtására Kazincbarcika közigazgatási területéhez tartozó társasházak, lakásszövetkezetek jogosultak.

II. Pályázati feltételek
Azok a pályázók pályázhatnak, amelyek:
1.nem rendelkeznek hulladékgyűjtő edényzet tárolására alkalmas kültéri, zárható, fém szeméttárolóval,
2.részt kívánnak venni a pályázatban, megállapodást kívánnak kötni és ezen szándékukat közgyűlési határozattal megerősítik, továbbá a határozatot a pályázati adatlaphoz mellékelten csatolják,
3.kötelezettséget vállalnak az egységesen megállapított összeg alapján, hogy a szükséges önrészt (lakásonként 3.000,- Ft) a vállalkozó részére a megállapodás megkötését követően megfizetik,
4. kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázati felhívás mellékleteként csatolt megállapodás-mintában szereplő feltételeket elfogadják.

III. Pályázattal elnyerhető támogatás
Az Önkormányzat támogatást nyújt ahhoz, hogy a pályázat tárgyához tartozó kültéri, zárható, fém szeméttároló létrehozására kerüljön sor azáltal, hogy a lakásonként egységesen fizetendő díjon felül a vállalkozó részére megfizeti a vállalkozói díj fennmaradó részét.

IV. Pályázat benyújtása, elbírálása
1. A pályázat benyújtására 2018. június 1. napjától 2018. június 30. napjáig van lehetőség, magyar nyelven, a pályázati adatlapon (itt letölthető - doc formátum).

2. Pályázati adatlap mellékleteként csatolni kell a közgyűlési határozatot, miszerint a lakóközösség vállalja a pályázaton történő részvételt, továbbá, hogy előírt önrészfizetési kötelezettségének a megállapodás megkötését követő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

3. A pályázatot az 1. pontban megjelölt határidőig kell benyújtani, a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Hatósági- és Jogi Osztályán (Kazincbarcika, Fő tér 4., 107. szoba) személyesen, vagy postai úton.

4. A pályázaton fel kell tüntetni a pályázat elnevezését, valamint a pályázó lakóközösség(ek) nevét és címét, a képviseletre jogosult telefonos elérhetőségét.

5. A pályázat hiányos benyújtása esetén a Polgármesteri Hivatal a pályázót hiánypótlásra szólítja fel, mely hiánypótlásra nyitva álló határidő nyolc nap. A hiánypótlás beérkezését követően az elbírálásra nyitva álló határidő nyolc munkanap.

6. Az Önkormányzat a rendelkezésre álló költségvetési forrása erejéig – a pályázatok beérkezési sorrendjében – minden olyan lakóközösségnek támogatást nyújt, amely a pályázati feltételeknek megfelel.

A pályázat elutasítása esetén jogorvoslattal Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet fordulni.

7. A lakóközösségek, az Önkormányzat és a felek által együttesen kiválasztott vállalkozó, illetve vállalkozók háromoldalú megállapodást kötnek, a megállapodások megkötésére a pályázatok elbírálását követően kerül sor. A nyertes pályázók részére megítélt támogatás kifizetése közvetlenül a vállalkozó, illetve vállalkozók részére történik, a pályázat tárgyának elkészülte után.

A pályázattal az Önkormányzat kizárólag olyan szeméttároló létesítését támogatja, melynek műszaki tartalmát előzetesen megismeri, és az a megkötött megállapodásban a felek által rögzítésre kerül.

8. A pályázatra vonatkozó részletes feltételeket a jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képező megállapodás-minta (itt letölthető - doc formátum) tartalmazza.

9. Amennyiben a beérkezett, illetve elbírált pályázatokban igényelt, illetve odaítélt támogatási összegek alapján az e célra biztosított önkormányzati költségvetési forrás kimerül, az Önkormányzat a pályázatot felfüggesztheti, illetve visszavonhatja.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2018. (V. 29.) határozata pályázat kiírásáról – a társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása tárgyában – és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötéséről itt érheti el - PDF formátum.

2018.06.04.
forrás: Kazincbarcika Város Önkormányzata


[VISSZA]