Önkormányzat hírei

Pályázati felhívás - "Tiszta udvar, rendes ház 2017 év"

Kazincbarcika képviselő-testülete tavaly egy régi hagyományt felújítva 2016-ban megalapította a "Tiszta udvar, rendes ház" elismerő címet, hogy elismerésben részesítse azokat a lakóközösségeket, lakóingatlan- tulajdonosokat és -használókat, akik kiemelkedően sokat tesznek a város szépítése érdekében.

Pályázók köre

A település közigazgatási területén lévő
- lakóközösségek,
- lakóingatlanok tulajdonosai,
- lakóingatlanok használói.

Kinek adományozható a cím?

1.) Akinek ingatlana, családi háza, társasháza, lépcsőháza, az ingatlan előtti járdaszakasz, az ott lévő növényzet, továbbá az ingatlanon található épület, kert, udvar megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez.
2.) Ami/aki a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, és amennyiben vonatkozik rá, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást igénybe veszi.
3.) Aminek/akinek az ingatlana jogerős építési engedély alapján épült, és jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az elismerés formája:
- lakóingatlan tulajdonosa vagy használója esetében 100 000 Ft egyszeri díjazás, a lakóközösségek esetében a lakóközösséghez tartozó lakásonként 10 000 Ft egyszeri díjazás;
- egy "Tiszta udvar, rendes ház 2017 év" feliratú, 20x30 cm-es nagyságú, falra szerelhető fém tábla, melyet az épület közterület felé eső homlokzatára kell rögzíteni.

Fontos! Aki az elismerő címet elnyerte, az elnyerést követő öt évben nem vehet részt a pályázaton az elismerő címet már elnyert ingatlannal!

Pályázat benyújtása

Pályázni az erre rendszeresített jelentkezési lapon lehet, amely letölthető a www.kazincbarcika.hu weboldalról vagy ide kattintva letölthető, illetve személyesen átvehető a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) portáján.

A pályázatokat - azaz a hiánytalanul kitöltött, aláírt jelentkezési lapokat - 2017. május 31-én (szerdán) 16.00 óráig postai úton vagy személyesen kell visszajuttatni az alábbi címre: Kazincbarcika Város Polgármestere, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. A borítékra írják rá: "Tiszta udvar, rendes ház 2017 év" pályázat.

A pályázat elbírálása

A "Tiszta udvar, rendes ház" elismerő címet évente legfeljebb tíz pályázó nyerheti el, melyből ötöt lakóingatlanok tulajdonosai vagy használói közül, ötöt a lakóközösségek közül választ ki a Tiszta Udvar, Rendes Ház Bizottság.

A bizottság tagjai: a polgármester, a képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei, a városi főépítész, egy kert- és tájépítészeti tervező, a Barcika Park Nonprofit Kft. szakmai vezetője, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési és fejlesztési osztályának vezetője.

A bizottság helyszíni szemle után tesz javaslatot az elismerő cím adományozására, amelyről a képviselő-testület dönt a 2017. június 22-ei munkaterv szerinti ülésén.

A nyertes pályázók írásban kapnak értesítést. Az elnyert címek 2017. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között lesznek átadva.

2017.03.28.
forrás: Polgármesteri Iroda


[VISSZA]